Cuộc sống quanh ta

Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 về quy định đánh giá học sinh tiểu học; Căn cứ kế hoạch năm học 2017 – 2018; Căn cứ công văn số 3624/GDĐT-TH ngày 28/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Về tổ chức khảo sát năng lực học sinh lớp 3 năm học 2017-2018; Căn cứ tình hình thực tế, Phòng GDĐT Bình Thạnh tổ chức khảo sát năng lực học sinh lớp 3 năm học 2017-2018 với kế hoạch cụ thể như sau:<br>

- Rút kinh nghiệm kết quả đạt được trong đợt khảo sát năng lực học sinh lớp 3 năm học 2016-2017; Tiếp tục đánh giá thực chất kết quả, chất lượng giảng dạy của giáo viên và năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống của học sinh tại các trường tiểu học trên địa bàn quận. Trên cơ sở đó, đề xuất biện pháp phát  huy điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu trong quá trình dạy và học.

Thư viện ảnh

Thư viện Video

Giải toán trên mạng cùng VOlympic